Article

,

Educació financera

Levante EMV.

Amb açò de la crisi he recordat una notícia que aparegué a setembre passat: el Ministeri d’Educació, el Banc d’Espanya i la Comisió Nacional de Valors, van acordar un Pla d’Educació Financera —que els dos darrers havien ja proposat el 2007— a fi d’implantar als centres d’ensenyament un programa que “permeta als joves conéixer i entendre els productes financers, i que els ajude a estar preparats per a enfrontar-se al necessari i complica món de l’economía y les finances“. D’aquesta manera els alumnes de Secundària aprendien que és una hipoteca, un compte corrent, una tarja de crèdit, un pla de pensions o una acció. Se suposa que amb eixos coneixements tindrien més consciència del que són els riscs i les oportunitats financeres i podrien prendre decisions al respecte amb més base.

Saber tot això està bé, però jo l’esmentat Pla d’Educació Financera  no el veig clar. He rellegit el projecte i és vague i no mostra clarament quina és la finalitat  del que proposa. A més, el Pla hauria d’incloure també l’explicació de què és l’especulació financera que ha provocat la crisi, que és l’economia-fem que ens domina i el per què de la submissió dels estats al mercat. A vore com és pot entendre que els mercats (els bancs), causants de la crisi, en vore’s afectats hagen rebut ajudes ingents dels estats per sanejar els seus comptes i ara eixos mercats exigeixen als mateixos estats que els van ajudar, que rebaixen de manera dràstica els respectiues endeutaments si volen rebre els “serveis” que ells els fan.

Hi ha més coses a explicar no previstes en el “Pla d’educació financera”, com per exemple que l’economia podria funcionar d’una altra manera. I incloure ací el que és la banca ètica, el funcionament cooperatiu a nivell de producció i consum, el comerç just, la sobirania alimentària… I concloure que cal canviar els hàbits i les actituds de tots. Que el consumisme voraç i el desenrotllisme depredador en que es basa l’economia vigent, són el veritable problema. I que qualsevol programa educatiu ha d’ajudar a transformar eixa situació.