Article

El PP i els immigrants

Levante EMV.

Què fàcil és fer demagògia i utilitzar l’emotivitat, la ignorància, o les incerteses de la gent, per fer plantejaments irracionals i mancats d’argumentació. I això és el que el PP fa amb el tema de la immigració. Culpabilitzar els nouvinguts, de manera explícita o implícita, de “furtar el treball i els recursos socials als d’ací” o de situacions delictives, és senzill i suposa una manera de dirigir les frustracions. Per això el PP fa plantejaments demagògics. Per exemple, que se’n vagen els immigrants que han perdut el treball. I si no volen? Els extraditaràn? No, la llei no ho permet. Se n’aniran pel seu gust? Possiblement només si al seu lloc d’origen van a estar millor que ací, cosa no probable. Ës una proposta irrealitzable.

Altra proposta absurda: la del contracte “cultural-social”. Deia Rajoy que ací hi ha una llengua, una cultura i uns valors que han de practicar. Però no és cert: hi ha més d’una llengua, més d’una cultura i…¿quins valors? És clar que cal  possibilitar la integració de tot el món. Però cal fer-ho amb propostes concretes factibles. I, dins d’aquestes, que no s’obliden dels milers i milers de residents estrangers que hi ha sobretot a zones costaners. Viuen ací de fa vint, trenta o més anys i moltíssims d’aquests no parlen ni castellà ni valencià, ni participen en la vida social dels llocs on resideixen. Formen una mena de guettos més o menys selectes i tancats. Ho dic amb coneixement de causa: freqüente la Marina Alta on moltíssims dels residents estrangers, bàsicament anglesos, holandesos i alemanys, viuen al marge dels autòctons, van als seus propis restaurants, compren productes alimentaris procedents dels seus països i contacten amb empreses foranies per a molts dels serveis que necessiten. Quin contracte se’ls demanarà a aquests? Hi ha excepcion. Conec grups de persones de procedència anglòfona (bàsicament dones) integrades en els programes de voluntariat del valencià i d’altres que són excel·lents col·laboradores de les escoles en valencià i participen en les Trobades i les activitats culturals que s’hi realitzen. I no han signat cap contracte.