Article

,

Japó i Cofrents

Levante EMV.

L’endemà d’haver-se produït el terrible terratrémol al Japó, quan la comunitat internacional es mostrava preocupada per les possibles conseqüències dels danys soferts en una de les centrals nuclears —ara sabem que en són més les centrals afectades—, Rajoy criticava Zapatero a propòsit del tema energètic i el comminava a perdre el complexe i optar per l’energia nuclear juntament amb totes les altres. Ni la prudència que demanava el moment tan crític, el va fer desistir del seu pronuclearisme. No de bades la FAES d’Aznar acabava de manifestar-se contundenment a favor d’aquesta energia.

Però hi ha altres sensibilitats i altres raons com la dels qui diumenge passat s’aplegaren a Cofrents en una marxa, convocada feia temps, per demanar el tancament de la central. Ara, la dramàtica experiència del Japó els dona la raó i ens recorda que les conseqüències d’un accident nuclear són incontrolables. Les partícules radioactives, s’escampen per l’aire, per l’aigua i pels aliments, abasten llargues distàncies i perduren durant molt de temps. Així mateix, s’ha posat de manifest que mai es pot garantir al cent per cent la seguretat d’una central. De la de Chernòbil es va dir que estava en males condicions però les japoneses estan dissenyades i construïdes amb les mesures de seguretat màximes. No obstant, la magnitud del terratrèmol ha superat les previsions. I això pot continuar passant.

Tot l’esmentat, més la difícil ubicació dels residus que continuen emeten radiacions durant segles, seria suficient per no hipotecar ja més a la humanitat amb un problema tan greu. I, per tant, d’anar tancant les centrals. De moment el govern alemany ja s’ha fet arrere en el tema de la prolongació de la vida activa de les centrals.

El debat torna a estar obert i és un bon moment per reflexionar. I que d’aquesta reflexió seriosa —i al marge d’interessos econòmics—, ixca un nou model energètic. Un model basat en les energies netes i renovables. Si tots els diners que ara hauran de dedicar els japonesos a superar els efectes de l’accident nuclear, més els que dedicaran a reconstruir les centrals, més els invertits en la seua construcció i manteniment, s’hagueren aportat per a la implantació de les renovables, tots, començant per ells mateixos, estaríem més tranquils.