Article

La crisi

Levante EMV.

Tots els experts coincideixen a dir que la solució a l’actual crisi econòmica encara està lluny. I entretant van aportant-se un seguit de mesures per mirar de pal·liar-la. Però més enllà de l’encertat o no de les mesures i amb el convenciment que cal actuar d’urgència, el que sobta és que allò que es pretén com a final de la crisi és tornar a la situació anterior, és a dir, al sistema econòmic que l’ha provocada. Per exemple, que es torne a construir molt, que es tornen a vendre molts automòbils, que el consum esdevinga una altra vegada excessiu. Sabem ben bé que l’actual economia capitalista està basada en el consumisme. I el consumisme ha sigut fomentat a partir de la creació del “consumidor insatisfet”. El fet ja és antic, té els seus origens allà els anys 20 del segle passat. Ho explica Jeremy Rifkin en el llibre “El fin del trabajo”: “… la General Motors ja havia iniciat la introducció del canvi de model cada any en els seus cotxes i va iniciar una campanya de publicitat molt agressiva dissenyada per fer que els propietaris se sentiren descontents amb els vehicles que ja posseïen” i en eixa línia altres autors remarcaven: “Si no convencem la gent perquè compre i compre de manera compulsiva, tota la caravana d’automòbils, els aparells més diversos, les cigarretes, les barres de llavis i els congeladors elèctrics, tot quedarà bloquejat“.

Doncs bé, ara sofrim les conseqüències d’eixe plantejament, ja antic, que portat a l’extrem que hem viscut ens ha dut a una economia ficció que ha creat la crisi econòmica i social actual. Amb l’agravant que per a funcionar com ho ha fet, ha hagut de crear, a més, una crisi mediambiental amb problemes extraordinariament greus sobre el planeta Terra.

Així és que es necessari canviar les regles del joc econòmic la qual cosa requireix un canvi de mentalitat i un nou compromís ètic.