Article

L’horta a debat?

Levante EMV.

És que no heu vist les grues mossegant l’horta i engolint els fruits verds? És que no heu vist com les terres anaven tornat-se eixutes i la brutícia les envaia? És que no heu vist com hi anaven creixent les finques? És que no sabeu que camps de de l’Horta Nord, tot i mostrar-se en producció, estan venuts a constructors? És que no sabeu que el PGOU de València fa urbanizables 4.000.000 de m² d’horta d’aquesta ciutat.

Doncs el govern valencià acaba de redactar un Pla Territorial de Protecció de l’Horta i el President en presentar-lo ha pronunciat paraules com aquestes “s’obri el debat que s’ha mantingut al llarg dels anys sobre el futur de l’horta” o “hem de donar-nos una oportunitat per parlar tranquil·lament sobre el futur d’este espai que tant ens importa” etc.

Debat al llarg dels anys? Futur que ens importa? Si l’any 2001, el govern valencià, també en mans del seu partit, va refusar categòricament les 117.000 signatures que, fent ús de la iniciativa popular, demanaven una llei per protegir l’Horta! Si el Consell ja ha donat via lliure a tots els projectes urbanístics que hi havia projectats, d’algun dels quals, com el de Nou Mil·leni de Catarroja, n’és promotor molt directe! Si les entitats cíviques com Per l’Horta han sigut sistematicament menyspreades! Si entitats com el Consell de Cultura fa temps que demanaren protecció per a elements singulars de l’horta, com són les barraques, i no van ser escoltats! A bones hores ara!

Però, i tant que cal un Pla de Protecció de l’Horta! Un pla que contemple una moratòria i que revertisca determinades actuacions fetes i, per tant que hi dedique un bon pressupost. Diu Camps que vol que l’horta “pervisca pels segles dels segles“. A la qual cosa no cal altra resposta que “Amen“.