Article

L’Horta, encara

Levante EMV.

El “Centre d’Estudis de l’Horta Nord” la setmana passada va celebrar el seu tercer congrés amb la finalitat de reflexionar sobre el passat, el present i el futur de l’Horta. Durant tres dies i amb la col·laboració de “l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la UPV“, un centenar d’estudiosos hi van fer aportacions sobre aquesta part valuosa del territori valencià, menyspreada i agredida.

Si revisitar el passat ens confirmava la idea de l’Horta com a patrimoni històric singular, viure el present ens posava amb un ai al cor per la seua progressiva desaparició. Mentre que el futur ens menava a considerar alternatives per a la seua viabilitat i permanència. Perquè és ineludible l’exigència de preservar un espai singular, resultat d’una pràctica agrícola llarga en el temps que ha donat lloc a un ecosistema i un paisatge propis, a unes construccions específiques, a un llenguatge riquíssim, a un sistema especial de distribució de l’aigua amb unes normes d‘ús i disposicions legals exemplars a nivell internacional… L’arquitectura, la jurisprudència, la lexicologia, l’etnologia i altres disciplines tenen en l’horta elements valuosos d’estudi que, alhora, reforcen els arguments per a la seua preservació.

La conservació de l’Horta és necessària i possible. Al Congrés esmentat, hom va aportar propostes de viabilitat: horts urbans, horts d’oci per a consum familiar, horts amb finalitat turística, restaurants amb hortes pròpies annexes com marca de qüalitat, hortes amb finalitat educativa, hortes museu, hortes per a la investigació. Però, sobretot, horta per a abastir la població d’uns productes per a l’alimentació sana, procedents d’agricultura de proximitat.

Les administracions locals i autonòmica, a més d’ aplicar de manera rigorosa i sense trampes les mesures protectores existents, haurien d’eixamplar de manera efectiva la protecció de l’Horta. I demanar-ne la implicació de les administracions estatal i europea per a, conjuntament, aportar-hi incentivacions. La societat civil també ens hi hem d’implicar.

¿I si algú promoguera que l’Horta històrica fóra declarada Patrimoni de la Humanitat?