Article

,

Nuclears? No, gràcies

Levante EMV.

Els qui durant els anys 70, cridaven l’eslogan que encapçala aquest escrit, s’han fet majors. Ara ja no mostren aquell sol simpàtic que feia l’ullet i representava el moviment antinuclear. Però el tema torna a ser actualitat degut a la necessitat d’ubicar magatzems per als residus. Perquè els residus que generen les centrals nuclears no es poden reutilitzar i mantenen la seua radioactivitat durant períodes més o menys llargs, alguns fins a 25.000 anys. Com que no es poden destruir, s’han d’emmagatzemar i en la majoria de centrals ho han fet dipositant-los  provisionalment en una piscina amb aigua circulant per tal de refrigerar-los. Però les piscines se saturen i Enresa, l’empresa que n’és responsable, ha de construir dipòsits per traslladar-los. En el cas de Cofrents, havia d’haver fet un dipòsit en superfície (provisional, per a uns 100 anys), ja que havia renunciat a construir-ne en profunditat (definitiu) a causa de problemes en la ubicació. Perquè cal saber, que es preveuen  dipòsits nuclears en superfície i en profunditat, sembla que segons la intensitat radioactiva dels isòtops.

Els grups nuclears fa temps que proposen magatzems geològics profunds (MGP) que guardarien indefinidament els residus de vida més llarga. Afirmen que hi ha mitjans tècnics que farien impossibles les fuites de radioactivitat. Mentre que els detractors diuen que no es pot saber quin serà el comportament geològic exacte del lloc on estiga el magatzem i per tant s’ignora si moviments sísmics o d’altres tipus no afectaran les instal·lacions, a més de poder-se convertir en objectius terroristes o de guerra.

Hi ha doncs un debat i la informació ha de ser veraç. Ara cal aportar solucions per als residus existents. Però les centrals nuclears s’haurien de tancar en acabar la seua vida útil ja que si existeixen dubtes sobre les conseqüències, la prudència exigeix sempre aplicar el principi de cautela. Si el problema s’eternitza el passem als fills, als nets, als besnets… Els pobres ja es trobaran una Terra ben malmesa, només els falta el maldecap nuclear.

Entretant el sol simpàtic que feia l’ullet, espera diners i polítiques que el facen a ell i a l’aire responsables de l’energia. I que el logo diga: “Solar? Sí gràcies”.