Article

Qui son “els mercats”?

Levante EMV.

Vull saber el nom i cognom dels “mercats”. Vull conéixer la identitat d’eixa cosa que ordena als governs les mesures que han de prendre en relació a l’economia i a les polítiques socials perquè, segons diuen, cal generar-li confiança per tal de poder eixir de la crisi. Els anomenen “mercats” però jo vull saber qui són, qui forma part d’eixa cosa sense nom propi a la que hi ha que tranquil·litzar, la qual se’ns presenta com una entitat fosca xantatgista i especuladora.

Diuen que “els mercats” són les entitats financeres, els bancs. Doncs, demanem que s’identifiquen, que facen públic el nom dels seus directius i grans accionistes i que quantifiquen el total de les seues respectives remuneracions i del seu patrimoni. Que aquestes entitats financeres expliquen cóm utilitzen els seues actius, que informen en quines empreses inverteixen. Que ens aporten la seua comptabilitat real.

“Els mercats” eixes coses fosques de les que tant es parla, em produeixen inquietud. Diuen que cal proporcionar-los confiança per a que ajuden a superar la crisi que ells mateixos van provocar.  Però jo també vull que ells em tranquil·litzen a mi. I estaré tranquil·la quan comprovaré que són absolutament transparents i que les seues inversions són al 100% netes i justes. Quan veja que paguen impostos i taxes acords amb els seus beneficis. Quan refusen de manera explícita i fefaent l’especulació i el xantatge com a manera d’actuar. Sí, vull que em generen confiança. Ja sé que ells són poderosos i jo no. Però des de la meua innocència, diré que molts com jo sí que arribaríem a ser poderosos si actuàrem conjuntament. Un ex futbolista, Eric Cantona, ha proposat una acció mundial contra la banca, animant la població a treure els diners dels bancs el proper dia 7. Però jo el que diría és que cal buscar finançaments alternatius i potenciar la banca ètica que està sorgint ací i enllà. Informem-nos sobre projectes i actuacions de Coop 57 o de la Banca Popolare Ètica i Fiare. I també podem fer-nos clients del consolidat Triodos Banc  que a més d’operar per internet ja té oficines obertes a València.

Ho dic innocentment però convençuda: cal fer front als mercats foscos.