Article

Riurau, BIC

Levante EMV.

El 28 de juny, el Consell Valencià de Cultura, va emetre un dictamen en el sentit que el Riurau del Mas del Fondo fóra declarat Bé d’Interés Cultural. Responia així a la demanda feta per la família propietària del riurau, amb el suport d’entitats ciutadanes com  Riuraus Vius i l’Associació Ecologista de Massarrojos.

La decisió del Consell de Cultura se sintetitza en què “el riurau del Mas del Fondo de Massarrojos, reuneix les condicions perquè siga declarat BIC tant pels seus valors constructius, la grandària i l’antiguetat, com per l’excel·lent estat de conservació“. Cal esperar doncs, que els responsables de Patrimoni de la Generalitat, demostren la mateixa sensibilitat i aproven la proposta del CVC atorgant al riurau i el seu entorn la màxima protecció.

Hi ha altres riuraus que també esperen protecció i poder ser dedicats a nous usos, tant en la Safor i la Vall d’Albaida com en La Marina Alta on aquesta edificació popular esdevingué símbol comarcal. Ja el 28 de setembre de 2007 un informe del  mateix CVC afirmava que els riuraus tenen entitat suficient per ser declarats Bens de Rellevància Local i que alguns podien ser BIC.

No es tracta de recuperar aquestes edificacions populars per motius d’enyorança sino per conservar la memòria històrica i perquè són construccions belles perfectament adaptades al paisatge, que en l’actualitat poden exercir funcions diverses com per exemple transformar-se en museus etnològics vius i oberts (tal com fa una familia de Gata de Gorgos realitzant cada any “l’escaldà del raïm”), en espais educatius, o simplement en llocs de gaudi per als seus usuaris.

En aquest darrer any, a Xabia i a Jesús Pobre, s’han rehabilitat dos riuraus importants després d’haver passat a ser, respectivament, propietats municipals. També en aquests casos, l’acció ciutadana influí en les decisions. I el “Pla Zapatero”  ha constituït el fons amb que, respectivament, s’han finançat les obres. D’altra banda, a pobles com Xaló, Llíber o Gata, propietaris particulars han oferit per a actes culturals el marc incomparable dels seus riuraus. Tot un món de possibilitats suggerents on la ciutadania i la política tenen molt a dir.