Articles

Església

Levante EMV.

El Papa ha vingut i ha complit el programa que tenia preparat. És de suposar que dins de l’esmentat programa estaven previstes les declaracions que va fer als periodistes que l’acompanyaven en l’avió que el traslladava des de Roma, Unes declaracions realment desencertades i gens afavoridores de la concordia. Perquè és ofensiu  dir que a Espanya hi ha “un laïcisme, un anticlericalisme i un secularisme fort i agressiu”. És ofensiu dir-ho per falç i pel que suposa de menyspreu cap a totes les persones que pensen el contrari. No pot parlar-se com el Papa ho ha fet, referint-se a un estat on, com passa en la Comunitat Valenciana, hi ha autoritats polítiques  perfectament sintonitzades amb les religioses i que amb freqüència, per exemple, presideixen actes religiosos, I no pot dir-se el que el Papa ha dit, quan l’església catòlica rep aportacions econòmiques de l’estat amb les que, entre altres coses, manté emisores de ràdio i canals de televisió des dels quals es fa una campanya permanent contra governants i polítics que no li són afins.

No, al Papa l’han informat/aconsellat malament. Espanya no necessita “una reevangelització”, com ell ha dit, ni buscar “un lloc d’encontre entre fe i laïcitat”. No. Espanya el que necessita és practicar el laïcisme. Perquè laÏcisme vol dir respecte absolut per a totes i cadascuna de les opcions religioses i/o filosòfiques personals i socials que no intenten imposar-se per damunt de les altres. La religió s’ha d’entendre com un assumpte que pertany a l’estricta esfera privada dels individus i a la relació que aquests vulguen mantenir amb les seues respectives comunitats de creients

En aquest sentit, la societat laica afavoreix  la convivència en  pla d’igualtat entre totes les possibles opcions, sense oposar-se’n a cap. Entenent així la laïcitat, el paper dels organismes públics  és el d’afavorir el diàleg i l’intercanvi pacífic d’idees i la seua actuació ha d’estar regida pels criteris d’una ètica civil la qual  promoga la defensa dels drets humans i els valors de respecte a la pluralitat d’ideologies religioses i no religioses, tot practicant la tolerància i no afavorint privilegis.