Llibre

Açò diu que era…

Edita, Falla Sant Josep de la Muntanya ()

Aquest llibret va ser el fruit d’un concurs infantil de redacció –Concurs Infantil Joanot Martorell– convocat per la Falla Sant Josep de la Muntanya de València l’any 1971. Entre els contes creats pels infants que s’hi van presentar, els tres primers seleccionats van ser editats i formaren el present volum. De la selecció, revisió i adaptació s’encarregà Carme Miquel, membre del Jurat i coorganitzadora, juntament amb Manolo Tarin, Vicent Arnau i Carme Ruiz, de l’esmentat concurs.