Llibre

Escola i llengua al País Valencià

Tres i Quatre ()

En col·laboració amb Vicent Moliner, Teresa Pitxer, Maria Conca i Marisa Lacuesta

Assaig col·lectiu escrit per Carme Miquel, Vicent Moliner, Teresa Pitxer, Maria Conca i Marisa Lacuesta.

Editat l’any 1976 per «Eliseu Climent , editor», el llibre constitueix un assaig molt complet de tots els aspectes que incideixen en l’ensenyament de i en valencià amb la pretensió, segons els seus autors de «reflexionar sobre l’escola al nostre País incidint i detenint-nos en aquells aspectes que hi són característics i diferencials com és l’aspecte cultural i lingüístic. Pretenem d’analitzar uns fets i proposar unes pistes de treball per a tots aquells mestres que, exercint al País Valencià, senten la necessitat d’una autèntica renovació i el desig d’acomplir a fons una tasca».

El llibre parteix d’un prefaci elaborat per l’intel·lectual occità Robert Lafont i tot seguit comença a engrunar amb rigor tots els aspectes diversos –pedagògics, psicolingüístics, sociolingüístics, històrics i legals– relacionats amb la normalització lingüística a l’escola del País Valencià (Reflexions sobre una escola; Llenguatge i pensament; El cas valencià; El mestre davant la llengua dels xiquets; Unes necessitats; La llei d’educació i les diferents comunitats lingüístiques).

Hi ha també un apartat ple d’interés, on cadascun dels cinc autors exposa les pròpies experiències en relació amb l’ensenyament del valencià. Hi ha així mateix, unes notes històriques referides a l’ús de la llengua en totes les èpoques i un abundant i interessant apèndix documental.

Escola i llengua al País Valencià, en el seu moment va constituir un referent imprescindible per tal de conéixer la situació i les perspectives de futur que tenia l’ensenyament en valencià. En l’actualitat, tot i els canvis sociopolítics haguts al nostre País i a l’estat Espanyol i els progressos en la presència del valencià a l’ensenyament, així com l’aparició de noves teories psicolingüístiques, moltes de les seues propostes encara resulten actuals i vàlides.