Llibre

L’amenaça de les grues

Bromera ()

ISBN: 978-84-9824-199-0

Coberta: Julia Navarro

Novel·la juvenil protagonitzada pels mateixos personatges d’«Uns papers en una capsa», que viuen nous perills i situacions misterioses una dècada més tard de l’aventura viscuda en el llibre anterior.

Sara Monroig ha estat vivint a Londres i Oslo durant deu anys, distanciada de la seua gent i de la seua terra. En tornar a Denia, descobrirà que els seus amics Vicent i Maria tenen problemes greus: volen obrir un hotel rural i posar en marxa una cooperativa de productes ecològics, però són víctimes d’unes situacions amenaçadores que posen en risc els seus projectes. Alhora, Josep, el germà de Sara, rep unes telefonades anònimes intrigants. Tenen relació uns fets amb els altres? Novament els tres germans i la colla d’amics, a més d’algun personatge nou, es veuen obligats a investigar i a resoldre unes situacions que els posen en risc més d’una vegada.

Tota la trama es desenvolupa, com en la novel·la anterior, en la comarca de La Marina Alta, però en uns paisatges que s’han transformat molt degut a la construcció. Aquest fet fa que la narració resulte de gran actualitat i compromesa amb el medi ambient i mostra que el perill principal que amenaça el nostre territori prové de l’ambició desmesurada lligada al ciment. Els protagonistes del llibre tenen clara aquesta situació i intenten donar-hi respostes positives per la qual cosa viuen moments de perill que hauran de salvar.

A més de la part d’acció, en aquesta narració es mostra la consolidació d’algunes relacions amoroses entre els protagonistes.