Llibre

Milotxa

Gregal ()

En col·laboració amb Empar Arenas i Fina Mesquida

Il·lustracions per Manuel Granell

Llibre de text per a l’aprenentatge del valencià dirigit a xiquets i xiquetes de segon d’EGB.

Aquest llibre per a l’ensenyament de la llengua, parteix d’unes lectures que protagonitzen una colla de xiquets i xiquetes de set i vuit anys, edat que tenen els destinataris del text. Els objectius que s’hi plantegen responen a les orientacions en materia d’aprenentatge del valencià vigents en el moment de l’edició del llibre entre els quals: adquirir completament la tècnica lectora i la comprensió d’un escrit tot sabent-ne explicar les parts essencials. Així mateix es preten que s’assolisca una completa comprensió oral, un domini de l’ortografia natural i la interiorització activa dels aspectes de la morfosintàxi, la lógica, l’ortografia i la composició escaients a l’edat de l’alumnat receptor.

Les històries protagonitzades pels personatges de les lectures proporcionen aspectes lúdics i imaginiatius i fets referents a la vida pròpia dels infants que formen part dels seus interessos. Amb una explicació rica i clara des del punt de vista lingüístic, en els diferents textos van introduint-se aquells aspectes a treballar en cada tema. A cada lectura seguiran un ventall d’activitats agrupades en els apartats següents: El joc de les paraules; Anem parlant; Inventa, juga i treballa; Escriu bé; Pensa i escriu i Textos i cançons.

És tracta, en definitiva, d’un llibre que aborda tots els aspectes de treball lingüístic de manera creativa i amena.