Llibre

Vola Topi

Gregal ()

En col·laboració amb Empar Arenas i Fina Mesquida

Il·lustracions per Joan Carles Bixquert

Llibre de text per a l’aprenentatge del valencià dirigit a xiquets i xiquetes de primer d’EGB.

Topi, un pardalet que naix en una flor, és el conductor d’un seguit d’històries que, presentades la major part a través de vinyetes, introduiran l’alumne, de manera progressiva, en els fonemes i les grafies de la nostra llengua. Les històries són referides al món pròxim i al complexe d’interessos propis dels xiquets que comencen l’escolarització primària i els dibuixos permeten un treball oral abans de passar al treball d’iniciació a la lectoescriptura i als exercicis relatius a l’estructura de la llengua. Editat l’any 1980 per la Diputació de València i reeditat l’any 1983, Vola Topi ha permés l’aprenentatge de la pròpia llengua a un bon grapat de xiquets i xiquetes valencians dels anys 80.