Article

,

Garoña

Levante EMV.

Hi ha veus que critiquen la decisió de Zapatero, explicitada en el seu dia en el programa electoral del PSOE, de tancar les centrals nuclears en acabar els seus períodes de vida útil. Tots sabem que la central de Garoña, com també la de Cofrents, està arribant al final del seu cicle i els possibles tancaments estan fent aflorar arguments  a favor i en contra de la continuïtat. Per a uns, Rajoy per exemple, simplement la nuclear és una energia bona i Zapatero serà el causant de milers de desgràcies si la va fent desaparèixer. Si no la tanca igualment l’acusarà, en aquest cas de mentider per no acomplir el programa electoral. Però per a uns altres que es diuen progressistes, estar contra les nuclears –ells diuen haver-ho estat quan eren joves- és un plantejament romàntic i ara cal defensar la seua continuïtat perquè no és perillosa (diuen), així com per mantindre els llocs de treball i sobretot, —i aquesta és la gran fal·lacia— per lluitar contra el canvi climàtic perquè creuen que la nuclear és una energia neta.

D’altra banda hi ha els arguments dels qui s’oposen a les nuclears entre els quals el perill d’explosió i el de radiacions ja que tot i les mesures de seguretat, es coneixen accidents de diferents graus i se sap que les seues conseqüències poden ser incalculables. Si no, per què ninguna companyia d’assegurances vol cobrir-ne les responsabilitats civils? Però, sobretot, continua existint l’antic problema d’emmagatzematge dels residus nuclears, les radiacions dels quals s’escampen durant milers d’anys.

Tampoc no és una energia neta. Les centrals necessiten refredar-se contínuament i ho fan mitjançant les torres de refrigeració que vaporitzen enormes quantitats d’aigua. Aquest vapor és un gas potent d’efecte hivernacle. A més, totes les etapes, des de la construcció de les centrals, fins l’extracció, purificació i enriquiment de l’urani, necessiten d’un ús intensiu de combustibles fòssils generadors de CO2. D’altra banda el transport de l’energia elèctrica d’origen nuclear des de les centrals als consumidors, ha de fer molts quilòmetres, així és que una part d’eixa energia es perd pel camí i contribueix a l’escalfament  global. Reflexionem, doncs.