Llibres

Per públic


Aclariments previs

Classificar l’obra d’un autor o autora segons les edats del grup de lectors a qui va dirigida, és sempre un fet arbitrari, ja que les obres literàries no són elements tancats. Poden acomplir funcions molt diverses i alhora, els lectores d’una obra concreta, també poden respondre a característiques diferents d’edat, culturals o d’altres àmbits.

Aquest és el motiu pel qual els conceptes «literatura infantil» i «literatura juvenil» han sigut qüestionats per alguns autors, tant en la seua definició com en relació als seus límits. I fins i tot hi ha qui refusa l’existència de la literatura infantil i juvenil com a gèneres basant-se en el criteri que, qualsevol intent d’adequació lingüística hi suposa una degradació.

Tanmateix les definicions i les classificacions esdevenen útils quan es tracta d’orientar els possibles lectors i lectores i també quan qui escriu té la intenció de dirigir-se de manera específica a un grup concret de lectors, independentment de que altres grups també en puguen ser destinataris. Val a dir a més que, tot i que els llibres que poden interessar els lectors adults, en general no interessen ni arriben als infants, els bons llibres infantils sí que poden resultar atraients per als lectors adults.

Així doncs, per a la classificació dels llibres de Carme Miquel hom ha partit de la idea generalitzada de «literatura infantil» com aquella dirigida bàsicament a lectors i lectores fins els onze o dotze anys i incloem dins de la visió de «literatura juvenil» aquella, el nucli de lectors de la qual, està entre els dotze i els dèsset anys d’edat.

Tot partint d’aquestes premisses cal afegir que en la classificació que s’hi ha fet de l’obra de Carme Miquel, hi ha llibres com Un estiu a la Marina Alta inclòs en l’apartat de llibres infantils i en el de juvenils perquè pot encabir-se tant en un com en l’altre. De la mateixa manera que alguns llibres de l’apartat juvenil, com ara A cau d’orella (Cartes a Roser) i Murmuris i crits (Cartes a Mireia) que constitueixen unes lectures de referent entre els estudiants de Batxillerat, són també per a un públic lector adult. Sense oblidar que les obres incloses en l’apartat «adults» poden constituir, alhora, aportacions interessants per al món jove.