Article

Pacte educatiu

Levante EMV.

Vull referir-me a un pacte educatiu més enllà del que ha proposat el ministre Gabilondo, a un pacte des de la societat, des del món extern a les institucions escolars. El pacte que pretén el ministre, és important, no ho dubte. Ho és perquè cal una reforma de molts aspectes de l’estructura educativa i calen nous enfocaments adaptats a les noves realitats, en tots els nivells d’ensenyament. Cal una revisió dels objectius que hom preten i una adequació dels mitjans per fer-los possible. I per arribar a bon port, és molt convenient un pacte entre el govern, els grups polítics i la comunitat escolar.

Però no podem obviar que, més enllà de l’estructura escolar, i dels resultats acadèmics que acreditaran la formació i els nivells de saviesa dels nostres estudiants, hi ha en la societat tot un sistema de valors i uns hàbits de vida, que incideixen de manera important en l’educació de la gent jove i estan íntimament relacionats amb l’èxit o el fracàs escolar. Però, sobretot, es tracta d’uns valors i uns hàbits que defineixen el ser persona i condicionen les relacions humanes. I hem de dir que aquest sistema de valors que transmet la societat és un sistema ben devaluat.

Per això crec que cal un pacte que incidisca en diferents àmbits. D’una banda en l’àmbit de la família. Un pacte per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar i per aportar formació als pares i mares a fi que exercisquen de manera òptima com a tals.

Cal un pacte dels mitjans de comunicació per tal que eliminen dels seus continguts tot allò groller. Per tal que els models que ofereixen, no siguen els d’aquells  personatges amorals, o ignorants convertits en “famosos”. Perquè deixen d’utilitzar el morbo i l’engany. Perquè transmeten una imatge digna de la dona, perquè siguen capaços d’aconseguir lectors i audiències, sense degradar els nivells ètic i cultural.

Cal un pacte pel bon ús generalitzat de les noves tecnologies i perquè no en siga possible un ús pervers.  Cal un pacte en el món polític, per les bones maneres i per l’honradesa. Cal un pacte ciutadà per l’adopció de formes de vida no alienants, per afavorir entre la gent jove la cultura i l’oci creatiu. Cal un pacte educatiu a tots els nivells, perquè ens alcança a tots la responsabilitat.