Article

Parke Alkosa

Levante EMV.

Una persona del col·lectiu “S.O.S. Parke” de Parc Alcosa, va iniciar una vaga de fam fa uns dies en unes dependències de la catedral de València, mentre que l’esmentat col·lectiu ha realitzat diverses accions  tant a prop de l’Ajuntament d’Alfafar com a prop de la Generalitat valenciana.  La reivindicació bàsica que plantegen és la de que ambdues institucions lliuren els 400 euros que els pertoquen per poder pagar les 6 mensualitats que es deuen als treballadors que participen en diverses iniciatives socials promogudes pels Kol·lectius del Parke. Però alhora demanen una reunió amb representants d’Ajuntament i Generalitat per tractar el que és la seua demanda  de fa anys: ingressos dignes per a aquelles persones que no tenen cap entrada; fons de solidaritat i emergència amb la participació de grans empreses que tenen presència en el municipi, suport a les iniciatives de la Xarxa d’economia de supervivència i que els treballs de serveis dependents de l’ajuntament se socialitzen a través de cooperatives comunitàries.

El Parc Alcosa és un barri situat al sud de València, pertany a l’ajuntament d’Alfafar  i va nàixer en els anys  60 del segle passat amb l’arribada d’immigrants procedents bàsicament d’Andalusia, de  Castella i d’Extremadura. En l’actualitat també té un index alt d’immigrants però ara són fonamentalment de procedència latinoamericana i magrabí.  Des de la seua constitució com a barri en plena etapa desenrotllista franquista, els habitants de Parc Alcosa es van destacar per les seues lluites ciutadanes que donaven resposta a situacions de marginalitat. D’aleshores ençà, no han deixat de  produir-s’hi mobilitzacions que amb matisos diversos, han anat  continuant fins l’actualitat tot destacant la constitució, a primeríes dels anys 90, d’un projecte comunitari que s’anomena “[email protected] [email protected]”. Tal com han explicat diverses vegades els qui n’estan implicats, es tracta de la creació de diverses alternatives socials, econòmiques i culturals fonamentades  en valors com el suport mutu i la participació ciutadana. El resultat ha sigut la creació d’una xarxa de cooperatives amb programes i actuacions socials com ara el Centre d’Inserció Sociolaboral Massanassa II, el Centre de Xiquetes i Xiquetes, la Cooperativa d’Iniciatives Laborals o el Centre d’Informació Juvenil.

No cap dubte que iniciatives com aquestes són importants i haurien de ser tingudes en compte.