Llibre

Estimem la nostra llengua

Institució Alfons el Magnànim ()

Llibret divulgatiu sobre aspectes sociolingüístics del valencià i sobre història de la llengua, elaborat per Carme Miquel.

Editat l’any 1981 per l’Institut Alfons el Magnànim de la Diputació de València, formà part de la col·leció «Fullets per a l’escola». Amb un estil àgil i amé i amb un objectiu divulgador, el llibret planteja diversos aspectes relacionats amb l’orígen, la identitat i la situació sociolingüística del valencià. Tot partint de la realitat de l’ús social de la llengua que hi havia l’any 1981, al llarg de la lectura hom pot trobar explicats i argumentats tots els aspectes que incideixen en el nostre idioma agrupats en els següents apartats:

  • Per què cal la normalització lingüística
  • Identitat del valencià
  • Variants de la nostra llengua
  • Les normes ortogràfiques.
  • Origen del valencià
  • Resum d’història de la llengua (inicis, «Segle d’or», decadència, decret de Nova Planta i conseqüències, la Renaixença i moments contemporanis –fins l’any 1981–)