Llibre

Sucret. Primer llibre de lectura

Gregal ()

En col·laboració amb Empar Arenas i Fina Mesquida

Il·lustracions per Joan Carles Bixquert

Llibre de lectures editat l’any 1984 per a l’alumnat de primer d’Educació General Bàsica.

Un donyet com a protagonista, Sucret, va conduint els lectors primerencs per un món entranyable i pròxim, tot fent-los descobrir el vocabulari i les funcions dels aspectes relacionats amb els diferents centres d’interés que s’hi presenten: els jocs, la natura, els vehicles, el camp, la granja, les festes, el cos, el fred, la son, la casa, la ciutat, les lletres, la pluja, els jocs, els oficis, l’escola, els animals, la por i la mar. Les històries que protagonitza el donyet van plenes de recursos lingüístics perfectament lligats i integrats dins de la trama. En total hi ha catorze endevinalles, tres repinys, dos contes populars, quatre jocs de tipus afectiu, trenta-cinc cançons completes o només estrofes i set cançons-joc i deu locucions o frases fetes. A més del text de les autores del llibre i dels materials populars hi ha aportacions d’altres catorze autors. En conjunt, un llibre per iniciar els més joves en el plaer de la lectura.