Llibre

Xarq Al-Andalus

Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura Educació i Ciència ()

En col·laboració amb Josep Piera

Il·lustracions per Manolo Boix

Poemes musicats per Al tall

Guia Didáctica de les cançons d’Al Tall incloses en el treball intitulat Xarq- Al Andalus.

La bellesa de les cançons de poetes arábigo-valencians dels segles X al XIV musicades per Al Tall, constitueix un element important de gaudi i d’estudi. L’objectiu del present llibre era el de contribuir a l’aprofitament didàctic d’aquesta obra. Tal com es diu al Pròleg «Els cants que es contenen en aquesta cassette són retalls de sensibilitat i elements per als sentiments. Lletres bellísismes i músiques colpidores s’hi uniesen per provocar emocions, per fer vibrar i sentir» i aquest és l’objectiu fonamental de la Guia Didáctica.

Tot partint d’una informació històrica, política i social sobre l’origen i els temps d’Al-Andalus i introduint-hi els poetes en el seu context, es passa a aportar dades biogràfiques d’aquests. A continuació s’hi presente els poemes més rellevant s i s’hi proposen un seguit d’activitats relacionades amb els mateixos. En el ben entés que les activitats no sols atenen aspectes lingüístics o històrics sinó que constitueixen un important element integrador de disciplines i bàsicament aporten elements per al desenvolupament de la sensibilitat i la creativitat.