Article

Solars: La Ruta Rita

Levante EMV.

A Valencia, l’Associació de Veïns del Mercat, diumenge passat va informar els vianants, d’una nova ruta turística a realitzar pel centre històric. Es tracta del que anomenen “la ruta Rita” que recorre els diferents solars existents.

En un comunicat que l’associació ha difós, manifesta: “…tots coneixem els solars i edificis ruïnosos que hi ha als carrers Juristes, “Subida del Toledano”, Micalet, Bordadors, “Zapateria de los Niños amb Numància, Pl. del Mercat, Corretgeria, Tapineria, Zurradores, Plaça Ibáñez i Puríssima amb En Roda… Alguns compleixen més de 20 anys; d’altres, sobrepassen el decenni i fins i tot en tenim que ja fan la trentena. L’Ajuntament incompleix la seua pròpia normativa que estableix un termini màxim de 5 anys per edificar…

En aquesta València de Copes de l’Amèrica, de visites papals, de fastos i “eventos mil”, contrasta la rapidesa amb què es construeixen costosos edificis faraònics i muntatges, permanents o efímers, i la lentitud amb què es dona via a solucions per a la vida quotidiana dels ciutadans. El boniquíssim centre històric que posseïm, continua ancorat en un deteriorament que a penes pal·lien les rehabilitacions d’habitatges que molt a poc a poc s’hi van realitzant. Els valuosos edificis històrics resulten depreciats per la supervivència, en espais pròxims, d’uns solars, testimonis del mal fer municipal, on s’acumula la runa i les males olors, tot i que alguns -només alguns- són netejats i tancats quan ha d’haver algun “evento” en les proximitats.

Solars que ja són històrics en el centre històric de València“, deien diumenge passat els veïns del Mercat mentre explicaven la “Ruta Rita”